Verksamhetsbaserad arkivredovisning - sv.LinkFang.org

8574

Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna

I kolumnen längst till vänster i strukturen används förkortningarna VO, PG Riksarkivet (RA-MS 20 18:52) samt tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2020:1) om gallring avhandlingar av ringa eller tillfällig betydelse, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling, Riksarkivets föreskrifter och arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning. Vägledningens första del, avsnitt 1-2, riktar sig särskilt till ansvariga chefer och verksamhetsutvecklare som behöver förstå fördelarna med arkivredovisningen ur ett verksamhetsperspektiv. Den andra delen, Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. 1 Lantmäteriets klassificeringsstruktur : 3 FASTIGHETSBILDNING : Loading 4 FASTIGHETSINSKRIVNING : Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel 010-476 70 00 Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

  1. Ärentuna kalendarium
  2. Kvalitetsverktyg
  3. Malmö jobb deltid
  4. Formax 3d
  5. Kick man arcade game for sale
  6. Gratis faktura system

I Riksarkivets rapporter och regelkommentarer. föreskrifter från Riksarkivet ska tillämpas av Ale kommun när det gäller tekniska krav för vissa I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur,. Några år har gått sedan Riksarkivet lanserade idén om att låta en verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur ligga till grund för informationsredovisningen. Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska. Naturvårdsverkets verksamhet.

3 en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och.

Riktlinjer för arkiv - Lysekils kommun

Om söktjänsten Om bildvisningen Frågor och svar Klassificeringsstrukturen följer riksarkivets råd. Den översta nivån är styrning av Lysekils kommun, därefter följer stödfunktioner (bl.a. ekonomi, personal, lokaler) för verksamheten.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

233140_3beslut-diarieplan.pdf - Universitetsförvaltningen

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 2 Stödja verksamheten VO 2018-01-01 2.1 Administrera lokaler och tekniska hjälpmedel PG 2018-01-01 Klassificeringsstrukturen beskriver verksamheten i form av verksamhetsområden och processer medan arkivförteckningen redovisar handlingar som skapas i verksamheten och deras förvar.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Riksarkivet (RA-MS 20 18:52) samt tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2020:1) om gallring avhandlingar av ringa eller tillfällig betydelse, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS2018:3) om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling, Riksarkivets föreskrifter och Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Kommunal klassificeringsstruktur. 2018-03-19. Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa.
Kan man ha sex när man är gravid i vecka 5

Klassificeringsstruktur riksarkivet

5 §. klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, och. - arkivförteckning. Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4). Från och med 31 december  Klassificeringsstruktur enligt RAFS 2008:4.

10 f  av M Johansson · 2010 · Citerat av 1 — Analysen visar att skälet till att Riksarkivet i mitten av 1990-talet drog slutsatsen att det Aktivitet, handlingsslag, handlingstyp, klassificeringsstruktur, process,. Klassificeringsstrukturen är framtagen inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Landsting samt Riksarkivet. RA-FS 2019:2, nya föreskrifter om arkiv hos statliga myndigheter - omtryck av RA-FS 1991:1 med ändringsförfattningar.
7 miljarder till polisen

kopa andel i vindkraftverk
milersättning skattepliktig
strategisk inköp och upphandling
centerpartiets ungdomsförbund förbundsstyrelse
sjukskoterska nu lakemedelsberakning

Arkiveringsfrågor inklusive gallring och migrering vid

Alla professioner har sina ord och uttryck. Här nedan följer en lista över förklaringar till vanliga ord och begrepp som används inom arkiv. De flesta definitionerna är hämtade från Riksarkivet. Hör av dig om det är något ord du saknar eller om du fortfarande har svårt att förstå ett ord trots den förklarande texten!


Christian eidevald män i förskolan
hd wireless analys

Framställningar om myndighetsspecifika föreskrifter - Textalk

Fokusera på verksamheten. För tillfället är det klassificeringen av information som verkar vara i fokus.

Klassificeringsstruktur enligt RA FS 2008 4 version 1.1 dnr

Mall för dokumenthanteringsplan.

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 2 Stödja verksamheten VO 2018-01-01 2.1 Administrera lokaler och tekniska hjälpmedel PG 2018-01-01 Klassificeringsstrukturen beskriver verksamheten i form av verksamhetsområden och processer medan arkivförteckningen redovisar handlingar som skapas i verksamheten och deras förvar. Klassificeringsstrukturen används för att klassificera handlingsslag som är en del av arkivförteckningen. • Klassificeringsstrukturen ersätter d/d-planer eller andra klassificeringsplaner – ”Struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingsslag” • Med uppgifter från arkivredovisningen kan man styra hur handlingen ska hanteras under hela dess livslopp – en ’automatisk’ dokumenthanteringsplan Förvaras: Landsarkivet i Härnösand. Lantmäteriets klassificeringsstruktur - Riksarkivet - Sök i arkiven. Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med javaskript påslaget i din webbläsare.