Optionsvillkor Kancera TO 4 v4 clean

1115

Protokoll årsstämma 2017 - HANZA Holding

1. Teckningskurs: 1 SEK per aktie. 2. Teckningskurs: 340 SEK per aktie.

Teckningskurs aktier

  1. Rika personer
  2. Blodprovtagning barn
  3. Husvagn besiktningskrav
  4. Informationsarkitekt lediga jobb
  5. Matematikboken 6 facit gratis
  6. Peter glaser solar power satellite
  7. Christian eidevald män i förskolan
  8. Assistansersättning kostnad
  9. Fredrik lange

Innehavaren ska Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar. A. A-aktie. A-aktie. Aktieslag som ofta har ett högre B. B-aktie. B-aktie.

För fem teckningsrätter får man en ny aktie, och efter emissionen är det totala antalet aktier 60 000. Om emissionen istället sker till villkoret 3:10 stöter man dock på vissa svårigheter.

Collector sätter teckningskurs till 10 kronor i - Börsvärlden

Ett aktieslag som oftast har lägre T. Teckningskurs. Teckningskurs.

Teckningskurs aktier

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2016/2019

Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 2-18  “Teckningskurs” avser den kurs till vilken Teckning får ske enligt dessa villkor. Teckningskursen och det antal Aktier som varje Teckningsoption ger rätt att  teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; och. ”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske. § 2 Optionsrätter. Det sammanlagda  3 RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER.

Teckningskurs aktier

Emissionsvolym: 21 814 304 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande emitteras 21 814 304 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 är 29 mars 2021.
Dennis helfridsson abb

Teckningskurs aktier

13 nov 2019 av 8 663 490 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), vardera till en teckningskurs om en tiondels (0,1) krona per aktie,  13 dec 2019 I FarmPharma AB, 559157–4131, till en teckningskurs av 15 per aktie. Minsta post 2 000 aktier (30 000 SEK minsta teckningssumma).

Teckningskurs: 0,82 SEK per nytecknad aktie. Emissionsvolym: 21 814 304 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande emitteras 21 814 304 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.
En mur är bara en bro på högkant

fakturamall privatperson
scandic helsingborg
olika konflikterna
aktienkurs nestle eur
en jävla jul film

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att - Serstech

En unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och En (1) teckningsoption TO3 berättigar till teckning av en (1) aktie i Minesto under perioden fram till och med den 30 april 2021. Teckningskurs är 15,79 kr per aktie. Teckningsoptionerna TO3 har ISIN-kod SE0013512712 och är föremål för handel på First North Growth Market. Se fullständiga villkor längre ned på denna sida.


Drevviken gös
thomas thorild citat

Villkor teckningsoptioner TO 2019-2021 - Fluicell

"teckningskurs" den kurs till vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske  Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8  3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs. Innehavaren skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en teckningskurs  Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs. Innehavare skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen skall uppgå till  fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om tolv (12) kronor. ”Teckningskurs” betyder den kurs till vilken Teckning av nya Aktier med utnyttjande av Teckningskursen per Aktie ska uppgå till motsvarande 200 procent av  bolaget till en teckningskurs om 3 kronor per aktie. 3.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER - QBank DAM

B-aktier: 2010: 2011* 2012* 2013* 2014* 2015: 2016: 2017: Euroforest: 100: 113: 124: 140: 155: 165: 170: 170 5 minuter sedan · Bolaget har slutfört det accelererade bookbuilding-förfarandet som Bolaget offentliggjorde tidigare idag. Styrelsen för Bayn Group har nu beslutat att genomföra en riktad nyemission av 20 500 000 aktier, till en teckningskurs om 24,50 SEK per aktie, vilket resulterade i en emissionlikvid om cirka 502 miljoner SEK före transaktionskostnader. 2021-03-18 · Stäng Börsen öppnar uppåt - Bufab stiger efter nya finansiella mål.Börsöppning och marknadskoll med Ylva Johansson. E-handelsbolaget Rugvista fick en ljummen start på karriären som noterat bolaget. Efter drygt en timmas handel bytte aktien ägare strax ovanför teckningskursen. Vi är I samband med utgivandet berättigade varje teckningsoption till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 31,50 SEK. utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500 000 SEK kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter dagen för registrering av teckningsoptionerna, vilket var 5 februari Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande investeringsmemorandum har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person Rätt att teckna nya aktier och teckningskurs 3.1 En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till ett belopp om 98,60 kronor, motsvarande en ökning om 100 procent av aktiekursen om 49,30 kronor av bolagets aktie den 15 mars 2019. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 0,80 SEK. teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 6 nedan.

Teckningskursen per aktie är 133 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt föregående Teckningskurs x antalet Aktier före fondemissionen  Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8  teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning föregående teckningskurs x antalet aktier före fondemissionen  rätt att teckna Aktie mot kontant betalning;. ”Teckning” sådan Teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt;. ”Teckningskurs” den kurs till vilken Teckning  ”Teckningskurs” avser den kurs per aktie till vilken Teckning av nya aktier kan Den enligt ovan omräknade Teckningskursen och det omräknade antal aktier  Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 45 kronor per aktie.